ES Tyto Oyster – Tyto White – Bora White – Tilo Pebble – Skyros Light Gray – Skyros Ombre Gray – Skyros White – Bangu White